O nasProdukty - oferta handlowaInformacje o EMCzytelnia - ciekawe linki i artykułyKontakt - informacje o zakupach
Strona startowa
 
 

Przydatne informacje o EM:

<< wróć

EM NATURALNY AKTYWNY W UPRAWACH POLOWYCH

ROLA PRÓCHNICY W GLEBIE


Tworzenie próchnicy w glebie polega na złożonych procesach mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych i ich oddziaływaniu na związki organiczne gleby. Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia takich procesów jest obecność MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH, które warunkują aktywność biologiczną gleby.
Obecność próchnicy w glebie charakteryzuje się brunatnym lub ciemnobrunatnym zabarwieniem gleby.
Substancje organiczne wchodzące w skład próchnicy, to skomplikowane związki chemiczne odpowiedzialne za szereg procesów zachodzących w glebie. Wpływają one na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, w znacznie większym stopniu niż pozostałe składniki masy glebowej np.;
ciemne zabarwienie powoduje intensywniejsze pochłanianie promieni słonecznych, co wpływa na poprawę właściwości cieplnych gleby (gleba próchnicza szybciej ogrzewa się wiosną).
wapń w połączeniu z kompleksem sorpcyjnym gleby próchniczej, wpływa na poprawę struktury gruzełkowatej gleby. Zwiększa to polową pojemność wodną, powietrzną oraz porowatość i przepuszczalność wszystkiego rodzaju gleb.
próchnica w glebach lekkich, powoduje większą ich zwięzłość i obniża zwięzłość w glebach ciężkich.
Związki próchnicze, to główne źródło energii dla mikroorganizmów i magazyn makro i mikroelementów, które są z nich uwalniane w procesie mineralizacji.
Zawartość substancji próchniczych w glebach mineralnych, to ważny wskaźnik ich żyzności. Dlatego zaleca się badanie gleby pod względem zawartości próchnicy.


Poziom próchnicy w glebie, decyduje o dostępności niezbędnych do życia ludzi, roślin i zwierząt, składników pokarmowych, odpowiedzialnych przede wszystkim za naturalną odporność wszystkich żywych organizmów.
NPK to podstawowe makroelementy niezbędne do życia, które mogą być przyswojone z kompleksu glebowego, tylko za pomocą przemian mikrobiologicznych. Niezbędne do tych przemian są mikroorganizmy glebowe np.; bakterie symbiotyczne, to źródło przyswajalnego azotu w ilości 210-300 kg/ha.(
O przyswajalności fosforu decyduje głównie pH, (kwaśność gleby) , oraz zawartość rozpuszczalnych związków aluminium , żelaza , manganu,  obecność wapna , ilość materii organicznej oraz aktywność biologiczna. W zdegradowanych glebach, o nieodpowiednim pH, w obecności niektórych związków aluminium i żelaza ,  fosfor przechodzi w formę nierozpuszczalną.
Związki potasu w glebie, należą do łatwo wymywanych i w ten sposób stają się niedostępne. Tylko potas wymienny, związany w kompleksie sorpcyjnym przez organizmy glebowe, jest przyswajalny dla roślin.
Wapń w glebie, w połączeniu z kompleksem sorpcyjnym, zapobiega zakwaszenie gleby. Tylko współdziałanie wapnia, ze związkami próchniczymi daje oczekiwane efekty. W przeciwnym razie wapń jest wymywany a ponadto ogranicza znacznie przyswajalność potasu.


EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY skutecznie i trwale przywracają glebie właściwości, warunkujące jej żyzność i urodzajność.
Ożywianie gleby i jej regeneracja przyczynia się do przywrócenia właściwości warunkujących przyswajanie składników pokarmowych w postaci makro i mikroelementów.
Ingerencja człowieka ma tylko charakter uzupełniający, co przekłada się na wzrost efektu ekonomicznego w gospodarstwie


UPRAWY POLOWE .
Zalety prac z Efektywnymi Mikroorganizmami w uprawach polowych:
Dzięki EM następuje:
Szybsze i skuteczniejsze przetwarzanie materii organicznej, co ogranicza procesy gnilne i przenoszenie chorób na resztkach pożniwnych.
Udostępnianie trudno przyswajalnych dla roślin związków mineralnych.
Wiązanie azotu atmosferycznego (Azotobakter).
Poprawa struktury gleby.
Powstrzymanie procesów gnilnych materii organicznej.


ZBOŻA.
ZAPRAWIANIE NASION .
Zaprawianie nasion zbóż przy użyciu EM, przyśpiesza ich kiełkowanie i zapewnia wyrównane wschody.
Mikroflora pożyteczna, uniemożliwia rozwój chorobotwórczych bakterii.
Zapewnia to prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i silne zdrowe rośliny.
EM rozcieńczone wodą:
Około 1 litr EM Naturalnie Aktywnego na 100 kg nasion.
Wymieszania EM z nasionami możemy dokonać przy użyciu betoniarki lub mieszalnika do paszy.
EM WIOSNĄ I W TRAKCIE OKRESU WEGETACJI .
Jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, stosujemy EM- Naturalnie Aktywny.
Podstawowa dawka na 1ha wynosi 40 litrów preparatu + 300-400 litrów wody.
Wykorzystujemy tu dwa sposoby wprowadzenia preparatu do gleby:
bezpośrednio przed lub w trakcie uprawy (EM wymaga przykrycia),
na rośliny zielone np. na rosnące już na polu oziminy.
Traktując rośliny zielone Efektywnymi Mikroorganizmami, osiągamy podwójną korzyść:
wprowadzamy EM do gleby,
wzmacniamy naturalną odporność roślin.

OKOPOWE.
ZAPRAWIANIE BULW ZIEMNIAKÓW PRZED SADZENIEM.
Ziemniaki po kiełkowaniu, można spryskać roztworem EM Naturalnie Aktywny.
W proporcji 1 litr EM na 5 litrów wody.
Spryskujemy np. skrzynki z podkiełkowanymi ziemniakami, aby były lekko zroszone .EM zapewnia dobre wschody i wyrównany dorodny plon. W trakcie wegetacji, w uprawie ziemniaków dawkę należy powtarzać, zapewniając tym samym odporność roślinom na zarazę ziemniaczaną.
W nowoczesnych uprawach ziemniaków, gdzie używa się specjalistycznych sadzarek, proces mieszania preparatów EM odbywa się automatycznie. Należy przy tym pamiętać że EM nie można mieszać z środkami chemicznymi.


BURAKI CUKROWE.
Dawkę EM stosowaną przy uprawie buraków cukrowych, należy podzielić i zastosować kilkukrotnie w sezonie wegetacji. Stosowanie EM Naturalnie aktywnego na resztki pożniwne, powoduje zmniejszenie populacji nicieni (bardzo trudnych do zwalczania szkodników).
Dzięki temu, że Efektywne Mikroorganizmy spulchniają glebę, korzenie buraków są dorodne i stanowią doskonały i wartościowy plon handlowy. Jak wynika z obserwacji, prowadzonych w gospodarstwach naszych klientów, zwiększa się także zawartość cukru.


3.UŻYTKI ZIELONE .
Na użytki zielone ,stosujemy EM najlepiej po deszczu lub przed spodziewanym deszczem. Można też zastosować dużą dawkę wody na hektar. Wilgotne podłoże ułatwia bakteriom wnikanie do gleby. Trawa rośnie intensywnie i jest w stanie dać jeden pokos siana więcej.


TYTOŃ .
Rozpoczynamy stosowanie EM, gdy rozsada tytoniu ma 3 liście. Robimy roztwór z EM-Ogród dając 0,1litra na konewkę wody (10 litrów), zraszając rosnący tytoń. Powinno to wystarczyć na 10 metrów kwadratowych. Następnie podlewamy czystą wodą, by wpłukać roztwór głębiej. W czasie produkcji rozsady, taki zabieg powtarzamy 3 do 5 razy. Ostatni raz podlewamy rozsadę w dniu sadzenia, dodając do 10 litrów roztworu EM-Ogród dwie łyżki EM-5. Nie spłukujemy.
Na kilka dni przed sadzeniem opryskujemy pole, na którym ma rosnąć tytoń, 12 do 14 litrami wody z EM-Naturalnie Aktywny, rozpuszczonym w 300 litrach wody. Preparat stosować należy w czasie deszczu, albo wymieszać z glebą np. bronami. Następnie wykonujemy jeszcze dwa opryski na rosnący tytoń, tą samą ilością roztworu, w odstępach 3 do4 tygodni. Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy w czasie oprysku rośliny tytoniu są mokre.
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że jeżeli do tych dwu oprysków dodamy po 2 litry EM-5, możemy pozbyć się chorób i szkodników. Niemniej przy bardzo korzystnym przebiegu pogody (dla chorób i szkodników), czasami konieczne jest stosowanie zabiegów chemicznych. Nie stosujemy preparatu na suchą glebę i w słoneczne dni.

Co zyskujemy:
silnie ukorzenioną rozsadę, która przyjmuje się bardzo dobrze, nawet w niekorzystnych warunkach,
zabezpieczenie roślin tytoniu przed gniciem łodyg i innymi chorobami ,
(zabiegi chemiczne przeciw chorobom stosujemy wyjątkowo),
bardzo dobre jakościowo i wyższe, co najmniej o 20% plony,
brak wrażliwości roślin tytoniu na nadmiar wody i suszę,
doskonałe stanowisko pod następne rośliny.
Można również, bez szkody dla plonu, uprawiać w następnym roku na tym samym polu tytoń.

RESZTKI POŻNIWNE.
Wszystkie pozostałości po zbiorach roślin stanowią doskonały nawóz do użyźniania gleby. Jednak niezbędny jest rozkład w procesie fermentacji – dzięki któremu, materia organiczna w postaci składników mineralnych trafi do roślin.
Efektywne Mikroorganizmy zastosowane na ściernisko, pociętą słomę lub resztki po kopaniu ziemniaków, zaczynają proces fermentacji.
EM Naturalnie Aktywny, w ilości około 40 litrów na hektar, stosujemy w formie oprysku przed uprawami pożniwnymi np. kultywatorowanie, podorywka.
Sfermentowana materia organiczna nie jest źródłem chorób dla roślin następczych, stanowi doskonałe ogniwo w procesie odbudowy próchnicy w glebie. Wysoka zawartość próchnicy w glebie sprawia, że ma ona doskonałe właściwości buforujące. Łatwo chłonie wodę, magazynuje ją i przeciwdziała przedostawaniu się metali ciężkich do roślin..
Ma to szczególne znaczenie w uprawie warzyw.
Choroby roślin bardzo dobrze zwalcza preparat EM-5, który możemy stosować w połączeniu z EM Naturalnie Aktywnym.
EM-5 w połączeniu z wodą, stosujemy w formie oprysku w ilości 2-5 litrów na hektar.

UPRAWY SADOWNICZE

Zaleca się stosowanie EM Naturalnie Aktywny w ilości 60-80 litrów (w 400 litrach wody) na hektar.
Pierwszy oprysk wykonujemy jak najwcześniej, gdy tylko pojawią się zawiązki liści.
Zabieg powtarzamy 2-3 krotnie w czasie trwania okresu wegetacji. Oprócz regeneracji gleby uzyskujemy efekt zwiększenia naturalnej odporności roślin.
Bardzo dobre efekty przynosi połączenie roztworu EM-Naturalnie Aktywnego z preparatem EM-5, który ma silne działanie grzybobójcze

 

Produkty powiązane:

 

 

 

 

 
   

Wszystkie prawa zastrzeżone dla FALAEM. Design by pecza@o2.pl