Zycie gleby i Efektywne Mikroorganizmy

Zrozumieć mechanizmy warunkujące żyzność gleby i dlaczego Efektywne Mikroorganizmy pomagają ją odbudować.

Próchnica to substancja organiczna powstająca w glebie w procesach wynikających ze struktury fizykochemicznej gleby oraz  z rodzajów i  ilością  istot żywych , roślin, zwierząt i mikroorganizmów obecnych w danej glebie. Substancje humusowe w glebie są stale odnawiane, a o żyzności gleby decyduje szybkość przekształceń w obrębie substancji organicznej, a nie tylko jej zawartość

bezwzględna. Dynamika procesów rozkładu jest ściśle związana z obecnością mikroorganizmów glebowych i zależy przede wszystkim od ich biologicznej równowagi. . Drobnoustroje biorą udział w następujących procesach związanych z powstawianiem próchnicy:

 

  • Rozkładzie świeżej materii organicznej i produkcji związków organicznych i nie organicznych  służących do tworzenia próchnicy.
  •  Katalizie enzymatycznej procesów syntezy.

 

Substancje organiczne wchodzące w skład próchnicy to: kwasy huminowe, fulwonowe i huminy oraz wiele innych. Wpływają one na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne w glebie w znacznie większym stopniu niż pozostałe składniki masy glebowej np ,ciemne zabarwienie powoduje intensywniejsze pochłanianie promieni słonecznych co wpływa na poprawę właściwości cieplnych gleby ( gleba próchnicowa szybciej ogrzewa się wiosną. )

 

·        Kwasy huminowe, fulwonowe i huminy są niezbędnym elementem zapewniającym gruzełkowatą strukturę gleby .  Gruzełki tworzą luźne gąbczaste kompleksy, które dzięki porowatej strukturze wchłaniają wodę i substancje odżywcze. Struktura ta, umożliwia penetrację korzeni w głąb.

·        Próchnica w glebach lekkich powoduje większą ich zwięzłość i obniża zwięzłość w glebach ciężkich.

Związki próchniczne to główne źródło energii dla mikroorganizmów i magazyn makro i mikro elementów , które są z nich uwalniane w procesie mineralizacji.

Zawartość próchnicy w glebach mineralnych to ważny wskaźnik ich żyzności, dlatego zaleca się systematyczne badanie gleby pod względem zawartości próchnicy.

N ( azot), P (fosfor), K ( potas ), Ca (wapno ) , Mg (magnez) , S ( siarka ) to podstawowe makroelementy niezbędne do życia, które mogą być przyswojone z kompleksu glebowego tylko za pomocą przemian mikrobiologicznych.

W biomasie drobnoustrojów jest magazynowane 5-25 kg P2O5 na 1 ha warstwy ornej gleby. Populacja drobnoustrojów zasiedlających glebę odnawia się wielokrotnie . Przy 10 krotnej wymianie populacji jest udostępniane roślinom 50-250 kg P2O5 na 1 ha. Związki potasu w glebie należą do łatwo wymywanych i w ten sposób stają się niedostępne. Tylko potas wymienny związany  przez organizmy glebowe jest przyswajalny dla roślin. Wapń w glebie w połączeniu z jej stałymi aktywnymi składnikami  zapobiega zakwaszeniu gleby. Tylko współdziałania wapnia ze związkami próchnicznymi daje oczekiwane efekty. W przeciwnym razie wapń jest wymywany a ponadto ogranicza znacznie przyswajalność potasu.

Efektywne mikroorganizmy EM skutecznie i trwale przywracają glebie właściwości warunkujące jej żyzność i urodzajność. Ożywienie gleby i jej regeneracja przyczynia się do przywrócenia właściwości warunkujących przyswajanie składników pokarmowych  w postaci makro i mikroelementów . Oryginalna technologia EM  zatrzymuje  zachodzące w osłabionej intensywną uprawę glebie gnicie materii organicznej i zastępuje jej procesami odpowiadającymi za odbudowanie próchnicy i ustabilizowanie PH ( odkwaszania ) gleby i stopniowo udostępnianie roślinom potrzebnych jej substancji ( azot, potas magnez fosfor i mikroelementów ), w przyswajalnych  niej formach. Dzięki zawartości bakterii azotobacter możliwy jest tez wzbogacenie gleby o azot tak jak przy roślinach motylkowych. . Wraz z odbudowaniem warstwy próchnicznej poprawia się struktura gleby i roślinny lepiej znoszą zarówno suszę jak i długotrwałe deszcze. Woda lepiej wchłania się do próchnicowej gleby, która może przyjąć zdecydowanie więcej deszczu.. Na glebie po wyschnięciu nie tworzy się tzw. Skorupa. Korzenie są lepiej rozwinięte i mogą wykorzystać w miarę potrzeby zmagazynowaną wodę której w degradowanej glebie brakuje.

Technologia EM pozwala odbudować żyzności gleby zdegradowanej, ale też zbudować żyzności gleby o niskiej klasy. Tempo procesu budowania żyzności przy stosowaniu oryginalnej technologii EM jest uzależniony od sposobu nawożenia , intensywności uprawy , klimatu , stosunków wodnych i typu gleby.  

Standardowe dawkowanie to 40l EM NA w minimum 300 litrów wody  na 1 ha. Jednak przy glebach mocno zdegradowane o zawartości próchnicy poniżej 1%  stosuje się do 100 litrów EM NA , na 1 ha.

Opracowane na bazie tekstu:  „ EM – uwolnij potencjał gleby „  z broszury - Greenland Technologia EM sp. Z o. o.-   „Zastosowanie oryginalnej technologii efektywnych mikroorganizmów EM  w uprawach „ 

Doractwo: Greenland Technologia EM sp.z o.o. tel 81 888 53  25

 

 

 

 

Dodatkowe informacje