Uzdatnianie gnojowicy i obornika

gnojowica 

Gnojowica to cenny nawóz przy czym należy zwrócić uwagę na jej właściwe przechowywanie .

Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak z nawozów mineralnych. Straty azotu zachodzące podczas przechowywania gnojowicy można zmniejszyć poprzez przykrycie zbiorników, ale jest to bardzo kosztowne. Jeśli chcemy tego uniknąć, jednocześnie otrzymać doskonały nawóz pozbawiony zapachu to powinniśmy zastosować Efektywne Mikroorganizmy .

 

 Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i osadów. Ich usuwanie jest bardzo uciążliwe i kosztowne.  Kolejny problem polega na tym że  gnojowica i inne nawozy naturalne często przenoszą na glebę patogeny takie jak np. salmonella, czy też bakterie coli, które mogą wywoływać wtórne zakażenia mikrobiologiczne.Innym problemem są gazy odorowe, które negatywnie wpływają na dobrostan zwierząt.

Oryginalne preparaty zawierające Efektywne Mikroorganizmy są produktami, które skutecznie usprawniają procesy związane z obróbką i podniesieniem parametrów użytkowych gnojowicy i innych nawozów naturalnych. 

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można:

- upłynnić gęstą gnojowicę,

- zredukować kożuch i uciążliwe osady,

- znacząco zmniejszyć emisję uciążliwych gazów związanych z produkcją zwierzęcą, zarówno w obiekcie jak i na etapie aplikacji uzdatnionego nawozu na glebę,

- zmniejszyć wilgotność ściółki i zapobiec jej gniciu,

- przyspieszyć próchniczny rozkład obornika i pomiotu,

- ograniczyć zagrzewanie pryzm kompostowych (straty składników)

EM NATURALNIE AKTYWNY doskonale sprawdza się do standardowego zastosowania w większości warunków produkcyjnych. Skutecznie redukuje kożuch i rozkłada osady na dnie zbiornika z gnojowicą.

EM BIO jest specjalistycznym preparatem zawierającym EM'y przeznaczonym do uzdatniania szczególnie opornych osadów i zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczalni ścieków. Może on być stosowany zamiennie z EM Naturalnie Aktywny w wyjątkowo wymagających warunkach.

Aplikacja preparatów dokonuje się poprzez wlew, oprysk lub rozpylenie. W zależności od zakładanych efektów i specyfiki gospodarstwa ustalenie dawkowania wymaga konsultacji z naszym doradcą. Standartowa dawka to litr preparatu EM na 1000 litrów gnojowicy.

Dodatkowe informacje