Resztki Pożniwyne

 Wszystkie pozostałości po zbiorach roślin stanowią doskonały nawóz do użyźniania gleby. Jednak niezbędny jest rozkład w procesie fermentacji – dzięki któremu materia organiczna w postaci składników mineralnych trafi do roślin.Efektywne Mikroorganizmy zastosowane na ściernisko, pociętą słomę lub resztki po kopaniu ziemniaków, zaczynają proces fermentacji.

EM Naturalnie Aktywny w ilości od 20 do  40 litrów na hektar, stosujemy w formie oprysku przed uprawami pożniwnymi np. kultywatorowanie, podorywka.

Sfermentowana materia organiczna nie jest źródłem chorób dla roślin następczych, stanowi doskonałe ogniwo w procesie odbudowy próchnicy w glebie. Wysoka zawartość próchnicy w glebie sprawia, że ma ona doskonałe właściwości buforujące. Łatwo chłonie wodę, magazynuje ją i przeciwdziała przedostawaniu się metali ciężkich do roślin..

Ma to szczególne znaczenie w uprawie warzyw

Tym bardziej uboga jest gleba w próchnicy tym więcej EM trzeba stosować . 

Możemy stosować w połączeniu z EM Naturalnie Aktywnym preparat  EM-5 który zwalcza choroby roślin Razem tworzą środowisko w którym pasożyty i choroby grzybowe nie mają odpowiedni warunki do przetrwania.

EM-5 w połączeniu z wodą, stosujemy w formie oprysku w ilości 2-5 litrów na hektar.

Dodatkowe informacje