Sadzenie drzewa na jesień

Wykopujemy dół odkładając z jednej strony warstwę z wierzchu a z drugiej warstwę  z głębi. Na dno wykopanego dołu wsypiemy  1/3 kompostu,  naj lepiej  EM-owego. Jeżeli nie mamy kompostu na EM  to dodamy do naszego kompostu  5 garstek Bokashi.  Następnie przykrywamy warstwą ziemi z wierzchu a na końcu warstwą ziemi z głębi.

EM w ogrodzie

Uprawianie ogrodu, to dla wielu z nas coś więcej, niż zdobywanie pożywienia tanim kosztem.
W ogrodzie wyciszamy się. Uwalniamy się od licznych stresów, dostarczanych przez nowoczesny styl życia . Czujemy że żyjemy na ziemi. 
Do naszego ogrodu docierają jednak szkodliwe produkty uboczne naszej cywilizacji. Co raz więcej jest szkodników, rośliny nasze tracą odporność, gleba gorzej zatrzymuje wodę. Jesteśmy coraz częstej zmuszeni do sięgania po środki chemiczne , które trzeba trzymać daleko od dzieci,  i wobec których, mamy szereg wątpliwości co do ich oddziaływania na nasze zdrowie. 

Register to read more...

Additional information