Odpady - przykłady z Japonii

Fragment książki „Rewolucja w ochronie naszej planety”- część druga Teruo Higa tłumaczona ale jeszcze nie wydana w języku polskim.

Ponad 1000 społeczności lokalnych w Japonii stosuje metodę odzysku odpadów żywności z wykorzystaniem EM.

…..sądzę, że to, co wydarzyło się w Kani stanowi modelowe rozwiązanie tego, co powinni robić obywatele napotykający biurokratyczne trudności. Specyficzną cechą Kani jest to, że jest to miasto sypialnia zamieszkane przez ludzi dojeżdżających do pracy w pobliskim Nagoya położonym w środkowej Japonii. Liczba ludności Kani bardzo szybko wzrasta.

Według Asano, który stanowił spiritus movens całego przedsięwzięcia zanim władze samorządowe zaczęły w nim uczestniczyć ilość śmieci wywożonych codziennie przez przedsiębiorstwa oczyszczania przed wprowadzeniem nowego programu utylizacji wzrastała corocznie o 1000 ton. Gdyby nie zrobiono niczego w celu ograniczania tego procesu, to zakłady przetwórcze śmieci musiałyby być stale rozbudowane, a to w połączeniu z częstszymi wyjazdami śmieciarek spowodowałoby znaczny wzrost cen usług komunalnych. Każdy musi dostrzegać bezsens wydawania dużych sum pieniędzy na pozbycie się śmieci, czyli rzeczy z których nie mamy już żadnego pożytku, ale w sytuacji gdy nie istnieje żadna alternatywa do tego procesu można się z tym jedynie pogodzić. Nakłady finansowe na wywóz i utylizacje śmieci w Kani wynosiły 22 000 jenów ( 183 USD) za tonę, przy czym całkowity wzrost kosztów w skali roku wynosił ponad 22 mln jenów ( 183 tys. USD). Po wprowadzeniu programu odzysku śmieci opartego na EM ich ilość w następnym roku zmniejszyła się o tysiąc ton! Gdyby wszyscy trzymali się ściśle zasad ustalonych przez program możliwa stałaby się redukcja ilości śmieci o dalszy tysiąc ton, czyli, że nie tylko ilość śmieci na wysypiskach przestałaby wzrastać, ale że zaczęłoby ich ubywać. W kategoriach finansowych pozwoliłoby to na oszczędności rzędu 44 mln jenów ( 367 tys. USD). Jednak oszczędności finansowe nie są jedynymi zaletami tego przedsięwzięcia. Codziennie odzyskiwane resztki pożywienia pochodzące z gospodarstw domowych zostały wykorzystane do uprawiania bezpiecznych dla zdrowia, smacznych warzyw hodowanych w przydomowych ogrodach co pozwoliło również na oczyszczenie środowiska naturalnego……

Proces popularyzacji tej technologii nabrał rozpędu i do chwili napisania niniejszej książki (1994r.) ponad tysiąc samorządów lokalnych przystąpiło do programu przerobu śmieci w technologii EM.

Dodatkowe informacje