EM dla gołębi i innych ozdobnych ptaków

EM Probiotyk dla gołębi może być stosowny do oprysków gołębnika i wolier. Celem tego zabiegu jest zasiedlenie środowiska pożytecznymi mikroorganizmami tworzącymi barierę dla rozwoju mikroflory chorobotwórczej.

Register to read more...

EM w hodowli królików

Stary tekst ale wciąz aktualny

EM–Probiotyk w hodowli królików

Pan Kazimierz Hering ze wsi Krąg w województwie Pomorskim koło Stargardu Gdańskiego od lat zajmuje się hodowlą królików.

Problemów ze zdrowiem zwierząt było bardzo dużo, a medycyna konwencjonalna często była nieskuteczna. Przekonałem pana Kazimierza, że wprowadzając EM zdecydowanie uniknie dotychczasowych kłopotów. Postanowił spróbować i wygrał.

Register to read more...

Efektywne Mikroorganizmy jako dodatek do pokarmu dla ryb

Zastosowanie technologii EM™ pozwala na uzyskanie pozytywnych wyników w hodowli zwierząt. Dodawanie EM Probiotyk umożliwia większy przyrost masy ciała oraz poprawia kondycję i zdrowotność zwierząt hodowlanych. Ponieważ procesy metaboliczne mają taki sam przebieg u wszystkich organizmów żywych EM Probiotyk ma również pozytywny wpływ na organizm ryb. Efektem poprawy funkcjonowania organizmu jest wzrost zdrowotności i kondycji ryb hodowlanych.

Register to read more...

Konie

Konie to zwierzęta stepowe. Są one stworzone do nieustannej wędrówki. System obronny konia polega na ucieczce, podczas gdy bydło tworzy krąg wokół młodych i rogami odstrasza wroga. Konie są bardzo czujne i płochliwe. Nawet niewielki strach wywołuje u nich wzrost poziomu adrenaliny, która neutralizuje się w organizmie po przebiegnięciu odcinka ok. 1 kilometra. Serce konia jest niewielkich rozmiarów, dlatego kopyta galopującego konia, zmieniające kształt pod wpływem ciężaru, działają jak dodatkowa pompa krwi. Naturalnym pożywieniem koni są trawy i nasiona, zawierające dużo aminokwasów. Konie jedzą często, ale w małych ilościach, ponieważ tak zbudowany jest ich układ pokarmowy.

Register to read more...

Zastosowanie EM w hodowli koni

Działanie Technologii EM w hodowli koni.

Technologia EM doskonale sprawdza się przy hodowli koni. Mogą być stosowane różne preparaty, które pełnią różne funkcje.

EM Probiotyk™ -w postaci zawiesiny można dodawać do wody (pojenie) lub stosować jako oprysk wewnątrz stajni i jej otoczeniu.

EM Bokashi Probiotyk™- w postaci sypkiej to fermentowane otręby pszenne. Używa się je jako dodatek do paszy albo do higienizacji ściółki stosując jako posypkę.

Register to read more...

Additional information