Dłużej o EM

Prezentacja Technologii EM Efektywne Mikroorganizmy

            EM to japońska technologia ekologiczna opracowana na bazie odkrycia synergii mikro organicznej. Opiera się o kompozycję 80 różnych mikroorganizmów odpowiedzialnych za wspieranie podstawowych procesów życiowych, takich jak tworzenie się humusu, kiełkowanie nasion, pobieranie pokarmu przez rośliny i zwierzęta, rozkład materii organicznej. Twórcą formuły EM jest prof. Teruo Higa z Okinawy.

Register to read more...

Additional information