Prowadzący

Warsztaty i szkolenie  prowadzone przeważnie  są przez Nicole Grospierre Słomińską ale z pewnościa dołączą  też  inni członkowie EMformacji.

Nicole Grospierre - Słomińska : "Mam na imię Nicole, jestem francuską. Mieszkam w Polsce już ponad 30 lat.

Register to read more...

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

 

Technologia EM, Efektywne Mikroorganizmy

 

Celem prezentacji jest rozpowszechnianie ekologicznej technologii,mogącej zastąpić szkodliwą chemię, w wielu dziedzinach życia. 

Zajęcia składają się z prezentacji multimedialnej przedstawiającej technologię Efektywnych Mikroorganizmów: historii, zastosowania w rolnictwie,  gospodarce odpadami, w domu, w sytuacjach katastrof ekologicznych lub klimatycznych. 

Po prezentacji przewidywana jest rozmowa i odpowiedzi na pytania. Może być również  wyświetlony film o tej tematyce, do wyboru jest kilka propozycji.

Prezentacja przeznaczona dla dorosłych i młodzieży. Czas trwania 2 godz.

 

Sprzątanie z EM nowe spojrzenie na czystość.

 

Celem prezentacji jest propagowanie użycia ekologicznej technologii EM w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Pozwala ona, zastąpić lub zmniejszyć ilości chemicznych preparatów, mających negatywne skutki uboczne dla zdrowia.

Zajęcia składają się z prezentacji multimedialnej: ogólna prezentacja technologii EM, omówienia pojęcia czystości, przedstawienie produktów EM służących do sprzątania, badania, doświadczenia w większej skali. Dokładne omówienie sprzątania z EM Refresh. 

Warsztat praktyczny- sprzątamy salę wykładową z EM .

Omawianie kilku nietypowych zastosowań EM- Refresh. 

Prezentacja przeznaczona dla osób prowadzących  gospodarstwo domowe oraz osób zawodowo zajmujących  się sprzątaniem.  Czas trwania 2 godz.

 

Warsztat lepienia kul bokashi. Ziemia to nasz dom.

 

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, roli pożytecznych mikroorganizmów w procesach ochrony środowiska naturalnego i ukształtowanie u nich poczucia troski o naszą planetę. Kule bokashi ( składające się z gliny i preparatów EM) stosowane są do regeneracji zbiorników wodnych, rzek i strumieni. 

Zajęcia zaczynają się prezentacją multimedialną nawiązująca do roli mikroorganizmów na naszej planecie i opisującą technologię EM z perspektywy dziecka.

Później formowane są grupy i rozdawane składniki z których lepione  są kule bokashi. Po zakończeniu lepienia, każdy uczestnik zostawia ślad dłoni, na przygotowanej kartce „Odcisk dłoni Młodego Opiekuna Przyrody ", podpisuje się  i zabiera na pamiątkę. Następnie, omawiane jest miejsce gdzie kule, które zostały zrobione będą rzucone, jak będą gotowe( kule muszą dojrzewać przez 7 do 10 dni w pudełkach przykrytych w zacisznym miejscu). Dopiero wtedy będą mogły one być wrzucone do zbiornika wodnego, pod drzewem lub na grządkach.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Czas trwania 2 do 2,5 godz .

 

Nasze zdrowie z perspektywy mikro.

 

Celem zajęć jest uświadomienie osobom dorosłym, rolę pożytecznych mikroorganizmów, w utrzymaniu zdrowia. Omawiany jest pozytywny wpływ ekologicznej technologii EM na wzmocnienie odporności, ochronę przed alergiami i utrzymywanie równowagi w organizmie.

Zajęcia składają się z prezentacji multimedialnej przedstawiającej technologię EM oraz rolę mikroorganizmów w układzie trawiennym i zasiedlenie mikroorganiczne u noworodków. Omówione zostaną różne zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów w najbliższym otoczeniu ludzi oraz ich wpływ na zdrowie. Później zostanie wyświetlony film na temat EM-X Gold. Następnie przewidywana jest rozmowa, ewentualnie wymiana doświadczeń na temat różnych alternatywnych sposobów leczenia  i odpowiedzi na pytania. 

Dla dorosłych, zainteresowanych tematyką zdrowotną Czas trwania 2 - 3 godz. 

 

EM w ogrodzie i na działce. Wiosna , lato jesień.

 

Celem zajęć jest propagowanie metody ekologicznej uprawy ogrodu i działki za pomocą technologii Efektywnych Mikroorganizmów. Metody te pozwalają osiągać porównywalne efekty jak te tradycyjne ale unika się  stosowania nadmiaru szkodliwych dla zdrowia produktów chemicznych. 

W prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona technologia EM oraz zagadnienia dotyczące zawartości próchnicy w glebie. Omówione szczegółowo będą prace w ogrodzie według pór roku. Przygotowanie gleby, zaprawianie nasion, nawożenie i ochrona roślin za pomocą wyciągów roślinnych na bazie EM oraz wytwarzanie kompostu. Później nastąpi wymiana doświadczeń i odpowiedzi na pytania.

Dla dorosłych i młodzieży uprawiającej ogrody i działki. Czas trwania 2 godz. 

 

Woda wspólny skarb. Technologia EM w ochronie jakości wody 

 

Celem tych zajęć jest uświadomienie sobie, przez ich uczestników, jak niebywałym, tajemniczym i drogocennym elementem jest...zwykła woda. Do świadomości wszystkich powinno docierać to, że brak i degradacja wody to poważne wyzwanie dla przyszłych generacji. Technologia EM może przyczyniać się do naprawy tego stanu rzeczy.

Prezentacja multimedialna składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia wyniki niezależnych badaczy takich jak Masaru Emoto na temat zaskakujących właściwości wody. Druga opisuje  technologię EM i jej zastosowanie w polepszaniu jakości wody i regeneracji zbiorników wodnych.Omówione zostaną konkretne projekty regeneracji jezior, rzek i mórz na świecie i w Polsce. Podczas zajęć przeprowadzimy eksperyment z miejscową wodą. Zajęcia kończą się dyskusją. 

Dla każdej publiczności od 7 do 107 lat Czas trwania 2 do 2,5 godz.

 

EM dla dzieci 

 

Celem zajęć jest przedstawienie rodzicom i opiekunom dzieci, metody oparte o technologię EM , pozwalające na zredukowanie ilości stosowania środków chemicznych w opiece nad najmłodszymi, zapobieganiu alergii skórnych i trawiennych dolegliwości. 

Prezentacja ta , oparta na osobistych doświadczeniach  autorki jest również refleksją nad zaobserwowanymi zmianami w dzieciach i ich rodzicach w ciągu ostatnich dwóch pokoleń. Jest to opowieść  o tym jak EM – Efektywne Mikroorganizmy -  mogą pomóc naszym dzieciom przystosować się do trudnych warunków mikrobiologicznych w którym im przyszło żyć na planecie Ziemi.

Czas trwania 2 godz.

 

Kompost na małą i dużą skalę. Rozwiązania z EM.

 

Celem zajęć jest zapoznanie z problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów organicznych oraz z możliwościami rozwiązań proponowanych przez Technologię EM

Zajęcia zaczynają się prezentacją multimedialną przedstawiającą skalę i zagrożenia związane z problemem zagospodarowania odpadów organicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Omawiane są procesy zachodzące w pryzmach kompostowych i ogólne zasady dobrego kompostowania. Następnie zostanie przestawiona technologia Efektywnych Mikroorganizmów i jej zastosowanie w zagospodarowaniu odpadów organicznych. Później zostanie wyświetlony film instruktażowy, o metodzie kompostowania odpadów organicznych z EM, na skale gospodarstwa domowego oraz filmy z doświadczeniami przeprowadzonymi na wysypiskach. 

Omówione zostaną osiągnięcia i wnioski  projektu selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, przeprowadzony w Lubartowie w 2009 - 2010 roku.

Przedstawione będą również projekty selektywnej zbiórki odpadów organicznych, wykorzystujące technologię EM w różnych krajach na świecie.

Zajęcia zakończą się rozmową i wymianą doświadczeń. 

Uczestnicy dostają materiały w postaci filmów i skryptów z prezentacji.

Zajęcia przeznaczone są dla organów samorządowych, osób zainteresowanych lub zajmujących się gospodarowaniem odpadami organicznymi.Czas trwania 3 godz.

 

Technologia EM, ziemianie na pomoc! 

 

Celem zajęć jest wspomaganie osób prywatnych oraz instytucji odpowiedzialnych lub chętnych do organizowania akcji pomocowych i ratunkowch, w przypadkach katastrof klimatycznych bądź ekologicznych. Plan zarządzania kryzysowego można opierać o technologię EM.

Zajęcia składają się z prezentacji multimedialnych oraz filmów. Przedstawiona zostanie Technologia Efektywnych Mikroorganizmów oraz jej zastosowanie w kontekście ochrony środowiska.

Zostaną wyświetlone filmy ukazujące akcje ratunkowe, przeprowadzone za pomocą technologii EM oraz  film dokumentujący akcję" EM pomoc " z roku 2010 w zalanej gminie Janowiec. 

Zajęcia zakończą się rozmową oraz odpowiedziami na pytania dotyczące szczegółów technicznych, mogą być również  zakończone pokazem oprysku.

Uczestnicy dostają materiały w postaci filmów i skryptów z prezentacji.

Zajęcia przeznaczone dla organów samorządowych, straży pożarnych, służby ochrony cywilnej, wojska, osób zainteresowanych lub zajmujących się planowaniem kryzysowym. Czas trwania 3 godz.. 

 

 

Additional information