EM w Polsce i na Świecie

Firma FALAEM http://emformacja.pl/jest inicjatorem sieci EMformacja i współpracuje z Polskim producentem Efektywnych  Mikroorganizmów. 

EM w Polsce

GREENLAND

TECHNOLOGIA EM sp z o.o.

http://www.emgreen.pl

 

W Europie znajdują się firmy produkujący produkty EM wyznaczone przez fundację EMRO, Agriton w Holandii Chujo S.L w Hiszpanii, Emiko w Niemczech. Większość firm Europejskich rozwija się przed wszystkim na rynku rolniczym, oprócz Emiko w Niemczech, który po pierwszej fazie rozwoju rolniczego stworzył gamę produktów dla gospodarstw domowych.

           
W Polsce i Europie Wschodniej producentem EM jest Greenland Technologia EM sp.z o.o. Siedziba firmy znajduje się w gminie Janowiec w województwie lubelskim.

         Fundacja EMRO, zwraca  wielką uwagę  na utrzymywanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów technologii EM. Do każdego producenta wysyłane są z Japonii bazowe kompozycje – matki, namnożone później na miejscu.


Każda partia produktów jest sprawdzona w japońskich laboratoriach ulokowanych w Niemczech i musi spełniać 20 odrębnych kryteriów. Poza właściwą kompozycją mikrobiologiczną , badana partia musi mieć między innymi odpowiednie PH. Zapach i smak. Jeżeli jeden z 20 kryteriów nie jest  spełniony, partia  jest odrzucana EMRO dostarcza bezpłatnie kolejną  matkę.

System dystrybucji EM w Polsce jest oparty się na pracy przedstawicieli handlowych którzy  zajmują się sprzedażą detaliczną, sprzedażą hurtową dla wielkich odbiorców rolniczych i punktów sprzedaży (obecnie jest ich  około 150). Prowadzona jest również sprzedaż bezpośrednią przez sklep internetowy.

OsiągnięciaFirma Greenland Technologia EM współpracuje z około dziesięcioma niezależnymi dystrybutorami, do których między innymi  należy firma FALAEM. Co ważne, we wszystkich kanałach dystrybucji, ceny są ujednolicone.

            W roku 2010 , według danych firmy Greenland sp. z o. o. polscy rolnicy stali się liderami w Europie w stosowaniu produktów technologii EM (przedtem  byli to Niemcy).

Na międzynarodowym kongresie w Puławach  w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym ( czerwiec 2010 ) ,Greenland przedstawiał osiągnięcia ostatnich lat.. Polska jest pierwszym  krajem na świecie, gdzie używanie technologii EM w hodowli jest oficjalnie usankcjonowane przez państwo, a badania  wspierane są przez Państwowy Instytut Weterynaryjny. Nie ma wątpliwości, co do ogromnego potencjału sprzedaży produktów technologii EM na polskim rynku.

W roku 2004 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przyznał firmie Greenland Technologia EM pierwsze w Polsce świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym[1]. Firma uzyskała zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych uzupełniających[2]. Prowadzona od początku rygorystyczna polityka jakościowa, zarówno w kwestii produkcji jak i obsługi klientów czy fachowego doradztwa, potwierdzona została szeregiem nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma czy tytuł Lidera Rynku w latach 2007 i 2008[3].

Trudności

Trudności spotykane przez firmę i dystrybutorów produktów technologii EM wiążą się z dwoma sprawami. Pierwszą z nich jest wielofunkcyjność tych produktów a drugą,  charakter społeczny działań związanych z produktami EM .

Wielofunkcyjność jest cechą wszystkich produktów EM  ponieważ są one zaadresowane do wszystkich i działają praktycznie na wszystko. Na rynku rolniczym sprowadzona jest dywersyfikacja produktów. Jest EM-NA  do uprawy rolnej, EM-5 środek ochronny roślin, EM zakiszacz do sianokiszonki, EM-Bio do rozkładu obornika i gnojowicy, EM probiotyk w postaci płynnej i sypkiej. Na rynku gospodarstw domowych , jest jeden produkt do sprzątania wszystkiego, jeden produkt do ogólnej pielęgnacji zwierząt i dwa produkty do ogrodu. Jest również produkt mający kilka róznych zastosowań, nawet tych nieoficjalnych. Jest to zarazem siłą i słabością. Trzeba rozprawić się z panującym przekonaniem, że „jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego”.

            Technologia EM ma charakter społeczny. W jej propagowaniu trudno znaleźć odpowiednią równowagę między celami biznesowymi a celami społecznymi. Zarówno jedne jak i drugie zasługują na pozycję nadrzędną. Najprostszym rozwiązaniem tego dylematu może wydać się oddzielenie tych dwóch obszarów. Stworzenie lub wspieranie organizacji typu non profit, miałoby za cel realizowanie celów społecznych, a firma mogłaby się spokojnie zajmować zarabianiem pieniędzy. Ten model jednak nie bierze pod uwagę realiów III sektora w Polsce gdzie NGO nie może liczyć na składki i aktywnośc znacznie większej ilości członków i wolontariuszy tak jak to ma miejsce w krajach zachodnich. W tej sytuacji na własną fundacje lub stowarzyszenie mogą sobie pozwolić jedynie większe firmy i korporacje.

Drugim polem działania, gdzie trudno pogodzić cele biznesowe ze społecznymi są sytuacje kryzysowe takie jak powódź.

W roku 2010 powódź poważnie dotknęła tereny dorzecza Wisły w województwie lubelskim gdzie między innymi zalana została gmina Janowiec, na terenie, której znajduje się Firma Greenland Technologia EM.

W czasie powodzi odbywała się coroczna konferencja producentów EM w Puławach.

W dniach 11 i 12 czerwca japońska organizacja zarządzająca tą technologią oraz sam jej wynalazca prof. Teruo Higa przekazali 200 000 litrów preparatu EM jako pomoc dla gminy. Ruszyła akcja „EM pomoc powodzianom” prowadzona przez producenta EM Greenland Technologia EM sp. z o.o. Sytuacja ta stanowiła wielką szansę na propagowanie technologii EM w Polsce. Wymagało to jednak wielkiego zaangażowania wolontariuszy w miejscach powodzi. Ludzie w wysokim stanie stresu(jakimi są powodzianie) nie byli w stanie jedynie na podstawie ulotek i plakatów uświadomić sobie jak Efektywne Mikroorganizmy mogą im pomóc w tej ciężkiej opresji. Firma nie mogła wszędzie angażować się tak energicznie, jak w oczywistą pomoc sąsiedzką dla gminy Janowiec. Trudno też oczekiwać od przedstawicieli handlowych, żeby rozdawali produkty przeznaczone do sprzedaży.

Z tych doświadczeń wynika, że jest zapotrzebowanie na nowy typ zwartych struktur, których uczestnicy będą gotowi do działań w razie kryzysu, a w spokojnych czasach będą propagować Technologię EM przynosząc  dochody. Zostaje, więc wyzwanie: stworzyć jeden z modeli firmy przyszłości. Ma być ekonomicznie zrównoważona i ma wykazać wysoką użyteczność społeczną.[1] Atest Nr. NE/1/2004.W roku 2006

[2] Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: αPL0614002p

[3] www.emgreen.pl/historia-firmy,95.html

 


 

Fundacja EMRO

http://www.emrojapan.com

Obecnie produkty technologii EM są produkowane w 59 krajach świata i dystrybuowane w ponad 120. Zarządzaniem systemem dystrybucyjnym oraz badaniami i rozwojem zajmuje się fundacja EMRO.[1]

Jej celem jest   rozpropagowanie technologii EM i systematyczne budowanie ożywionego społeczeństwa na bazie współistnienia i dostatku, poprzez propagowanie zrównoważonego rolnictwa i regeneracji środowiska.

Lista partnerów EMRO na świecie

http://www.emrojapan.com/examples/emro-parters/partnerslist.html

            Najbardziej spektakularny projekt pilotowany przez Fundację EMRO, to regeneracja morza Seto- Naikai· w Japonii o powierzchni 18 tyś km2. Seto- Naikai było przed I wojną światową jednym z miejsce na świecie słynących z różnorodności i obfitości połowów ryb i małży. Powojenna szybka industrializacja Japonii spowodowała poważne zanieczyszczenia. Traktowane chlorem w latach 80 wody z morza Seto zmniejszyło zanieczyszczenie, ale zahamowało życie biologiczne. W latach 90, niektórzy mieszkańcy wybrzeża zaczęli wdrażać technologie EM w celu rewitalizacji Morza. 

W ciągu następnych lat powstała sieć grupująca organizacje z rożnych sektorów rządowych i pozarządowych, ośrodki badawcze, uniwersyteckie, szkoły związki zawodowe, lokalny biznes i osoby prywatne. Między 1997 a 1998 wzrósł połów krewetek, kałamarnic i innych owoców morza. Wartość złowionych małż wzrosła o 100 milionów jenów.

 

 
Kolejnym spektakularnym przypadkiem zastosowania technologii EM w sytuacjach kryzysowych, miało miejsce w Tajlandii  po tsunami[2] z 2004 roku. Dzięki masowym opryskom z helikopterów na dotkniętych terenach, przy współpracy z Czerwonym Krzyżem udało się powstrzymać epidemię i zlikwidować przykry zapach.

{jb_pin}Po powodziach z 2005 roku w Austrii[3], również były stosowane z dobrym skutkiem. Ostatnio po trzęsieniu ziemi na Haiti[4]. również stosowano EM.{/jb_pin}

W Malezji program rządowy do oczyszczania zatoki Penang·, kiedyś nazwaną „Perłą Wschodu „ obecnie totalnie zamulona w wyniku aktywności ludzkiej. Na stronach EMROhttp://emrojapan.commożna znaleźć opisy wielu projektów takich jak, oczyszczania jezioro Titicaca w Peru, asenizacja slumsów Kibery w Nairobi, zbiórka odpadów organicznych w Kolumbii. Jest to tylko mała część przeprowadzonych projektów, bazujących na technologii EM.

EM zastosowane zostały w Czarrnobylu aby zmniejszyć poziom radioaktywności na skażonych terenach i aby podnieść odporność ludzi i zwierząt. Obecnie na szeroką skalę używane są w Japonii po trzęsieniu ziemi i katastrofie w Fukuszimie.  [3] Kwartalnik  EM Journal listopad  2005

[4]Kwartalnik EM Journal   luty 2010 

Additional information